Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Inżynieryjne
WiM Spółka z o.o.

ul. Budziszyńska 134/32, , 54-436 Wrocław, tel. +48 71 784 80 92,