PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNE
WiM Spółka z o.o.

 

ul. Budziszyńska 134/32, 54-436 Wrocław, biuro tel. +48 71 784 80 92,
NIP 894-27-71-612 , REGON 932939023


e-mail biuro@pgiwim.com

Forma prawna:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000175667,
postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy w wysokości 75000 PLN

Prowadzenie działalności operacyjnej : od 1. 10. 2003 r.